We mogen er allen fier op zijn dat we in België een sterke sociale zekerheid en een goed uitgebouwde eerstelijnsgezondheidszorg kennen. De eerste lijn, die bestaat uit huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesisten, … zijn vaak de eerste toegang tot zorg voor iedereen met een hulpvraag.

Iedere zorgverlener doet dag na dag zijn uiterste best om iedereen die hier om vraagt met de beste zorgen te omringen. Toch lopen zorgvragers en mantelzorgers vaak tegen een probleem aan, zeker wanneer zij in een complexe en chronische zorgsituatie verkeren. Zorgverleners werken naast elkaar in plaats van met elkaar en in het ruime aanbod ziet men vaak door het bos de bomen niet meer.

Bovenstaande is niet iets dat enkel zorgvragers en mantelzorgers beleven. Ook zorgprofessionals merken vaak dat zij naast elkaar werken in plaats van met elkaar. Daarom hebben enkele zorgverleners uit de eerste lijn de hoofden bij elkaar gestopt en besloten om samen aan een oplossing te werken.

Het resultaat is vzw ZORGTEAM De Levensboom.
Een interdisciplinair team van zorgprofessionals die binnen een gestructureerde wijze samenwerken en allen vertrekken vanuit de noden, behoeften en beleving van de zorgvrager.
“Levenslang zorgeloos wonen en leven, streven naar een optimale gezondheid en zelfredzaamheid rekening houdende met eventuele aandoeningen en/of beperkingen”. Dat is onze visie waarmee wij iedere dag opnieuw aan de slag gaan. Wil je meer weten over onze visie rond zorg en hoe wij vertrekken vanuit de beleving van de zorgvrager? Klik dan even door naar deze pagina.

Ook al werken wij met een interdisciplinair team, waken over het zorgproces binnen een complexe zorgsituatie is niet eenvoudig. Daarom kunnen wij binnen ons team beroep doen op een zorgcoach. De zorgcoach is een professionele zorgverlener met een brede kennis van de sociale kaart en ruime ervaring in complexe zorgsituaties. Hij of zij stuurt mee het zorgproces in nauw overleg met de zorgvrager en zijn of haar omgeving. De zorgcoach neemt ook contact op met andere diensten zoals gezinszorg, poetshulp, maaltijdbedeling, … . Naast deze sturende functie neemt de zorgcoach ook een grote rol op wat betreft psycho-educatie, individuele begeleiding, het omgaan met veranderingen, … . Op vraag van (huis)artsen kunnen er bijvoorbeeld geheugentesten (MMS) afgenomen worden. Wil je graag meer informatie over de mogelijke ondersteuning van onze zorgcoach? Neem dan even een kijkje op deze pagina.