Sterk door samenwerk!

Ten dienste staan van iedere zorgvrager en zijn of haar omgeving met een sterk zorgaanbod. Dat kan enkel indien we een beroep doen op een netwerk van sterke partners. Hieronder kan je een overzicht vinden van organisaties waarmee wij een partnerschap afsloten.

vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg (Begralim)

In 1888 stonden zij aan de wieg van de Limburgse ouderenzorg. Naast diverse woonzorgcentra, groeperingen van assistentiewoningen, kleinschalige woonvormen en thuiszorgondersteunende initiatieven zoals centra voor kortverblijf en dagzorg is deze organisatie bovendien co-partner van het Expertisecentrum dementie ‘Contact’ en gangmaker van diverse innovatieve projecten waaronder het mantelzorghuis ‘Jong-dement’.

Het spreekt voor zich dat vzw Begralim heel wat kennis en ervaring in huis heeft op gebied van ouderenzorg. Wij zijn dan ook blij dat wij een partnerschap hebben waarbij wij een beroep kunnen doen op deze expertise. Wat betreft de assistentiewoningen waar de vzw Begralim optreedt als beheersinstantie hebben wij een samenwerking waarbij onze vzw fungeert als zorgpartner. Dit betekent concreet dat wij de crisis- en overbruggingszorg voor onze rekening nemen, alsook de zorgverlening voor bewoners waar een concrete zorgvraag ontstaat.

Mederi, erkende dienst voor thuisverpleging.

Mederi is een nationaal overkoepelende organisatie voor thuisverplegingspraktijken. Zij ondersteunen lokale praktijken onder andere met hun administratie, organiseren opleidingen en begeleiden lokale praktijken met het beheer van de praktijk. Ook houden zij de vinger aan de pols wat betreft de vele en vaak snelle veranderingen waaraan onze sector onderhevig is. Door ons partnerschap met Mederi kunnen wij ons focussen op dat wat belangrijk is: onze patiënten.

Jouw logo hier?

Ben je er ook van overtuigd dat samenwerken de essentie is van een goede zorgverlening? Heb je met jouw organisatie een aanbod voor zorgbehoevenden en hun omgeving en zie je een duidelijke meerwaarde, zowel voor ons als voor jouw eigen organisatie? Twijfel dan niet en neem even contact op. We kijken graag samen met jou hoe we het zorgaanbod van elkaar kunnen versterken.