Vzw Zorgteam De Levensboom staat voor kwaliteitsvolle zorg, op maat van de zorgvrager.

Wij willen mensen ondersteunen om ten volle in hun levenskracht te staan. Mensen met een zorgvraag zetten wij aan om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging te blijven en dit in lichaam en geest. Voor ons betekent dit concreet: een engagement op lange termijn aangaan met mensen die hulp nodig hebben op momenten wanneer het moeilijk gaat.

Zorg vanuit de beleving van de zorgvrager

Alhoewel wij steeds op een wetenschappelijk onderbouwde manier te werk gaan hebben wij geen vaste formules om een antwoord te bieden op een zorgsituatie. Dit om de eenvoudige reden dat iedere situatie uniek is. Wel vertrekken wij steeds vanuit de beleving van de zorgvrager. Hoe beleeft de zorgvrager zijn of haar situatie, ziekte en mogelijkheden?

Samen met de zorgvrager en zijn of haar omgeving stellen we een realistisch zorgplan op.
We kijken naar wat iemand nog zelf kan, ondersteunen waar nodig en nemen over waar het niet meer kan. Regelmatig evalueren we samen met de betrokkenen en passen aan waar nodig.

Op deze manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag de regie over zijn of haar leven te laten behouden of proberen we deze regie zoveel mogelijk terug te geven indien deze (gedeeltelijk) verloren is gegaan. Een ‘patiënt’ is immers niet die zieke of oudere met zijn of haar beperkingen, maar een uniek mens met een eigen identiteit en mogelijkheden.

Onze 4 “P”ijlers

Iedere dag opnieuw worden wij binnen onze volledige werking ondersteund door onze 4 pijlers:

  • Professionaliteit
  • Passie
  • Positiviteit
  • Persoonlijke betrokkenheid

In alles wat we doen staan deze 4 “P’s” centraal.
We verwachten dat iedereen, vaste medewerker of partner, zich steeds ten volle inzet om een hoog niveau van professionaliteit te behalen. Levenslang leren is geen holle slogan.

Zorgverleners of organisaties die aansluiten bij Zorgteam De Levensboom doen dit vanuit een ongekende passie voor “mensen”. Sociale mensen die graag contact leggen met anderen. Zij gaan iedere situatie op een positieve wijze tegemoet. Wanneer iemand (zorgbehoevende, mantelzorger of collega) even het hoofd laat hangen weet de andere op een positieve wijze hier mee om te gaan. De 3 voorgaande pijlers worden aangestuurd door de 4de pijler: persoonlijke betrokkenheid. Steeds jezelf de vraag stellen: hoe wil ik, zou ik in deze situatie verkeren, behandelt willen worden? Een empathisch inlevingsvermogen dat rekening houdt met de mogelijkheden van een ander.

Deze 4 pijlers dragen niet enkel onze werking naar zorgbehoevenden. Deze pijlers dragen ook onze relatie ten opzichte van medewerkers. Een gelukkige medewerker in een gezond lichaam en geest. Want daar plukt de mens waar hij of zij zorg voor draagt de vruchten van. Daarom is het voor ons een bewuste keuze om enkel te werken met “zelfstandige” zorgverleners. Niet gebonden aan uren, wel aan de tevredenheid van ieder die op hun een beroep doet.

Dat is immers onze belangrijkste maatstaf: de glimlach op het gezicht van de zorgbehoevende wanneer we de deur achter ons dicht doen.