Leven zonder zorgen!

Je thuis is waar jij leeft zoals jij het wilt. Waar je op je gemak bent en omringd wordt door familie en vrienden. Dankzij onze zorgregisseur kan je daar levenslang blijven wonen met de levenskwaliteit die je al jaren gewend bent. Je kunt altijd rekenen op iemand die precies weet wat je nodig hebt. Een vraag, wens, dringend probleem? Eén telefoontje volstaat en de zorgregisseur regelt het voor jou. Met raad en daad … en met de glimlach.

Voor werkgevers kan de zorgregisseur een belangrijke partner zijn om het welbehagen van medewerkers op de werkvloer te ondersteunen.
Neem hier een kijkje en ontdek hoe wij ook jouw organisatie of bedrijf kunnen ondersteunen.

Jouw persoonlijke Zorgregisseur

Zorgteam De Levensboom vzw. maakt het verschil met een zeer individuele begeleiding. Eén vertrouwenspersoon, jouw vaste en persoonlijke zorgregisseur staat je bij en organiseert de zaken zoals jij dat graag wilt.

De zorgregisseur is echter niet enkel bezig met organiseren. Wellicht één van de belangrijkste taken van onze zorgregisseur is actief luisteren. Vaak wil je bij iemand jouw verhaal kwijt, maar is er geen tijd. Onze zorgregisseur maakt wél tijd om te luisteren. Met een mooi woord noemen wij dit psychosociale ondersteuning. Deze ondersteuning kan zich richten naar de zorgbehoevende of zijn of haar mantelzorger. Op deze wijze wordt de draagkracht versterkt, wat ook de levenskwaliteit ten goede komt.

Hoe werkt de Zorgregisseur concreet?

Iedereen kan een beroep doen op de zorgregisseur. Jouw huisarts, ziekenhuis of andere instantie kan een aanvraag doen, maar je kunt dit ook zelf doen. Ook als mantelzorger kan je een beroep doen op de zorgregisseur wanneer je merkt dat je eigen draagkracht overschreden wordt. Na een eerste aanvraag volgt er een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek pijlen we naar de noden en behoeften en wordt er, indien er besloten wordt tot een samenwerking, een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld volgens het principe:
“Probleem” -> “Doelstelling” -> “Acties” -> “Evaluatie”.
Zodra er een begeleidingstraject wordt opgestart, brengen wij ook jouw huisarts op de hoogte. Deze is immers steeds de centrale spil in jouw zorgverlening.

Meer info over de Zorgregisseur?

Wil je ook graag de zekerheid dat er steeds iemand over jou waakt?
Vul dan even onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.